Regulaminy

Regulaminy SM "Czechów"

Lp. Data Dokument Plik
1.
15 października 2018 r.
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów.
Lp. Data Dokument Plik
2.
25.04.2023r.
Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-BOK w SM"Czechów" w Lublinie
3.
27.10.2014r.
Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach w SM"Czechów" w Lublinie
4.
25.09.2023r.
Zasady podziału obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali- w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale.
5.
25.02.2019r.
Regulamin funduszu remontowego w SM"Czechów" w Lublinie
6.
09.07.2018r.
Regulamin porządku domowego w SM"Czechów" w Lublinie
7.
19.12.2019r.
Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody OBOWIĄZUJE DO 31.12.2022.
8.
10.10.2022r.
Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody OBOWIĄZUJE OD 01.01.2023.
9.
25.11.2019r.
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w SM"Czechów" w Lublinie
10.
21.12.2015r.
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody w SM"Czechów" w Lublinie.
11.
16.09.2019r.
Regulamin funduszu celowego przeznaczonego na usuwanie barier architektonicznych w 5-cio kondygnacyjnych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w zasobach SM"Czechów" w Lublinie
12.
28.01.2019r.
Regulamin rady osiedla w SM"Czechów" w Lublinie
13.
05.06.2019r.
Regulamin rady nadzorczej w SM"Czechów" w Lublinie
14.
9.03.2023r.
Zasady udzielania informacji rzeczoznawcom majątkowym. Uchwała Zarządu Nr 4/2023