Sprawozdania 2023

Sprawozdania 2023 SM "Czechów"

Sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu
Dokument Plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej "SM Czechów"
Sprawozdanie Zarządu SM "Czechów" z działalności w 2023 roku
Sprawozdania Finansowe SM "Czechów"
Dokument Plik
1. Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
2. Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdania z działalności gospodarczej administracji za 2023 r.
Dokument Plik
1. Osiedle im.Karola Szymanowskiego
2. Osiedle im.Ignacego Paderewskiego
3. Osiedle im. Henryka Wieniawskiego
4. Osiedle im. Karola Lipińskiego
5. Osiedle im.Fryderyka Chopina
6. Osiedle im.Mieczysława Karłowicza
7. Osiedle im. Stanisława Moniuszki