Ustawy

Ustawy SM "Czechów"

Lp. Data Dokument Plik
1.
16.09.1982r.
Ustawa Prawo Spółdzielcze
2.
15.12.2000r.
Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych
3.
14.06.2007r.
Ustawa o zmianie ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
4.
24.06.1994r.
Ustawa o własności lokali
5.
21.06.2001r.
Ustawa ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
6.
21.08.1997r.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
7.
21.06.2001r.
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
8.
14.02.2003r.
Ustawa o udostępnieniu informacji gospodarczych
9.
29.09.1994r.
Ustawa o rachunkowości
10.
30.11.1995r.
Ustawa o pomocy w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych