Sprawozdania 2020

Sprawozdania 2020 SM "Czechów"

Sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu.
Dokument Plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej "SM Czechów"
Sprawozdanie Zarządu SM "Czechów" z działalności w 2020 roku
Sprawozdania Finansowe SM "Czechów" za 2020 r.
Dokument Plik
1.Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
2.Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdania z działalności gospodarczej administracji za 2021 r.
Dokument Plik
1.Osiedle im.Karola Szymanowskiego
2.Osiedle im.Ignacego Paderewskiego
3.Osiedle im. Henryka Wieniawskiego
4.Osiedle im. Karola Lipińskiego
5.Osiedle im.Fryderyka Chopina
6.Osiedle im.Mieczysława Karłowicza
7.Osiedle im. Stanisława Moniuszki