Wynajem pomieszczeń pod lokale użytkowe

image_pdfimage_print

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZECHÓW” w Lublinie posiada do wynajęcia lokale użytkowe na działalność gospodarczą.

Oferty cenowe z określeniem rodzaju działalności należy składać do 03.06.2024r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółdzielni ul. Choiny 57.
Projekt umowy najmu do wglądu, oraz udzielanie dodatkowych informacji w sekcji lokali użytkowych SM „CZECHÓW” ul. Choiny 57 pok.212, (81)742-08-24.
SM „CZECHÓW” w Lublinie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Poniżej wykaz wolnych lokali użytkowych:

L.P.ADRESPOWIERZCHNIAKONDYGNACJASTAWKA WYJŚCIOWA
1ul. Szpinalskiego 422,00 m2 (piwnica) 
2ul. Leszetyckiego 1226,00 m(piwnica) 
3ul. Paderewskiego 49,30 m2 (piwnica) 
4ul. Zakopiańska 112,30 m2 (piwnica) 
5ul. Harnasie 158,40 m2(piwnica)
6ul. Żelazowej Woli 1294,60 m2 
7ul. Rogera 511,30 m2
8ul. Kiepury 5A36,50 m2

Oferta powinna zawierać:

1) Określenie rodzaju działalności gospodarczej.
2) Proponowana cenę wynajmu (stawka podstawowa czynszu najmu w zł/m2 netto) + media
3) oferent nie może być zadłużony w stosunku do SM „CZECHÓW”
4) oferta powinna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków umowy najmu
5) do oferty winny być załączone aktualne dokumenty potwierdzające wiarygodność oferenta ( zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub odpis KRS).

PROJEKT UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp