Nowe taryfy za wodę i ścieki

image_pdfimage_print

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

informuje, że w dniu 04.01.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowano Decyzję nr: LU.RZT.70.53.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. dotyczącą:

skrócenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych decyzją nr LU.RZT.70.264.2021.JB z dnia 6 sierpnia 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie oraz zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lublin, na terenie gminy Konopnica w rejonie ul. Raszyńskiej, ul. Laskowej i ul. Nałęczowskiej w gminie Lublin, na terenie gminy Głusk w rejonie ul. Barwnej, ul. Podleśnej, ul. Abramowickiej, ul. Strojnowskiego, ul. Zorza w gminie Lublin i w rejonie ul. Bukowej w gminie Głusk oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Jastków w rejonie ul. Aksamitnej i ul. Ziemskiej w gminie Jastków, na okres 3 lat.

Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. (tj. od 12 stycznia 2024).

Decyzja nr: LU.RZT.70.53.2023

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp