LPEC-Nowe taryfy dla ciepła Komunikat nr EN.340.01/2024

image_pdfimage_print

Informujemy Państwa, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) decyzją nr OLB.4210.23.2023. MSz2 zatwierdził taryfę dla ciepła Megatem EC-Lublin Sp. z o.o., która została opublikowana 29 grudnia 2023 roku, w Biuletynie Branżowym URE ciepło Nr 568(2756). Nowe stawki będą obowiązywały od 01 lutego 2024 roku.Zmiana taryfy w LPEC S.A. wpłynie na średni spadek stawek dla odbiorców o około 3,9 %.


Komunikat nr EN.340.01/2024 zestawienie cen i stawek opłat obowiązujących od 1 lutego 2024 roku

Pozostałe linki do komunikatów o zmianie taryf dla ciepła w roku 2023 i 2022

Komunikat nr EN.340.09/2023 zestawienie cen i stawek opłat obowiązujących od 8 listopada 2023 roku

Komunikat nr EN.340.06.23 zestawienie cen i stawek opłat obowiązujących od 15 września 2023 roku

Komunikat nr EN-3512-05/23 zestawienie cen i stawek opłat obowiązujących od 1 czerwca 2023 roku

Komunikat nr EN-3512-03/23 zestawienie cen i stawek opłat obowiązujących od 1 maja 2023 roku

Informacja dotycząca cen za ciepło od 1 marca do 30 kwietnia 2023 roku

Komunikat nr EN-3512-01/23 zestawienie cen i stawek opłat obowiązujące od 1 lutego 2023 r

Komunikat nr EN-3512-11/22 zestawienie cen i stawek opłat obowiązujące od 1 stycznia 2023 r

Komunikat nr EN-3512-09/22 zestawienie cen i stawek opłat obowiązujące od 20 października 2022 r

Do podstawowych pozycji cen i stawek opłat należą:

  1. opłata za zamówioną moc cieplną
  2. opłata zmienna za ciepło
  3. cena nośnika ciepła
  4. opłata stała za usługi przesyłowe
  5. opłata zmienna za usługi przesyłowe

Opłaty z pozycji od 1 do 3 oblicza LPEC S.A. według wzorów podanych w taryfie dla ciepła, na podstawie cen ustalonych w zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfach PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków (PGE EC-LW) i Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. (EC-MT). Wynika to z faktu zasilania miejskiego systemu ciepłowniczego w Lublinie przez dwa źródła ciepła. Opłaty za usługi przesyłowe (poz. 4 i 5) ustala LPEC S.A. na podstawie planowanych kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem.

Na podstawie cen i stawek LPEC S.A. ustala opłaty za ciepło dostarczane odbiorcom.
W oparciu o wymienione opłaty zarządcy lub administracje ustalają koszty zakupu ciepła i rozliczają je w opłatach pobieranych od osób użytkujących lokale mieszkalne lub użytkowane przez inne osoby nie będące odbiorcami.

Obecnie w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują następujące opłaty (netto):

1) rata miesięczna opłaty za zamówioną moc cieplną: 13 567,19 zł/MW, m-c
(od 1 lutego 2024)

2) opłata zmienna za ciepło: 76,64 zł/GJ
(od 1 lutego 2024)

3) cena nośnika ciepła: 19,12 zł/m3
(od 1 lutego 2024)

oraz opłaty ustalone przez LPEC w taryfie dla ciepła LPEC 2023 wraz z późniejszymi zmianami (opłaty netto):
(od 1 lutego 2024)

4) rata miesięczna opłaty stałej za usługi przesyłowe

grupa G1: 3 813,11 zł/MW, m-c
grupa G2I: 5 521,34 zł/MW, m-c
grupa G2G: 5 357,10 zł/MW, m-c
grupa G3: 7 056,91 zł/MW, m-c

5) opłata zmienna za usługi przesyłowe

grupa G1: 20,53 zł/GJ
grupa G2I: 24,25 zł/GJ
grupa G2G: 21,35 zł/GJ
grupa G3: 26,11 zł/GJ

Do powyższych opłat należy doliczyć podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp