Odpowiedź SM Czechów – system „czerwonych kartek” segregacja śmieci