Informacja dotycząca sygnału TV-pakiet podstawowy

image_pdfimage_print

Mieszkańcy naszej Spółdzielni na mocy umowy z 1994r. zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Czechów”, a operatorem telewizji kablowej UPC Polska spółka z o.o., mają dostarczany sygnał pakietu podstawowego zawierający kanały TVP1,TVP2, TVP Regionalna, TV Polonia, Polsat, TVN, TV4, TV Puls.

Opłata za dostarczany sygnał podstawowy wynosi 6,16 zł/miesięcznie i stanowi jeden ze składników opłaty za użytkowanie lokalu. Obowiązujące unormowania dają możliwość decydowania w sprawie korzystania bądź nie z pakietu podstawowego.

Przypominamy, że odłączenie lub podłączenie sygnału TV – pakiet podstawowy następuje na podstawie pisemnych dyspozycji mieszkańców zgłoszonych do Administracji Osiedla lub do Działu Finansowego Spółdzielni.

Wnioski zgłoszone do 15-tego dnia danego miesiąca (w godzinach urzędowania Spółdzielni)realizowane są od następnego miesiąca, zaś po 15-tym od drugiego miesiąca po złożeniu wniosku.

Mieszkańców posiadających umowę indywidualną TV z UPC informujemy, że w przypadku jej rozwiązania, pakiet podstawowy TV zostaje włączony automatycznie, jeżeli niezostanie złożona za pośrednictwem Spółdzielni rezygnacja z dostarczania sygnału.

Dyspozycje dotyczące odłączenia lub podłączenia pakietu podstawowego TV można składać drogą e-mailową na adres czynsze@sm-czechow.lublin.pl, w dziale Finansowym Spółdzielni ul. Choiny 57 lub w Administracji Osiedla. Dyspozycje przesyłane drogą e-mailową powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i przekazane w formie skanu (w formacie PDF) lub zdjęcia.

WAŻNE!!! W przypadku wystąpienia usterki sieci w zajmowanym lokalu, zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio do Biura Obsługi Klientów. Dane dotyczące kontaktu z UPC dostępne w poniższej ulotce.

Ulotka

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp