Opublikowano: 2024-02-16

Wyposażenie placu zabaw przy Lawinowej 1 w nowe urządzenie – piramida linowa

W 2023 roku w miesiącu październiku wyposażono plac zabaw przy bloku ul. Lawinowej 1 w nowe urządzenie – piramida linowa.
Opublikowano: 2024-02-16

Wyposażenie placu zabaw przy Górskiej 2 w nowe urządzenie – piaskownica interaktywna

W 2023 roku w miesiącu październiku wyposażono plac zabaw przy ul. Górskiej 2 w nowe urządzenie – piaskownica interaktywna.
Opublikowano: 2024-02-16

Wymiana poziomów CW i ZW w piwnicach bloku Górska 2

W 2023 roku w miesiącach styczeń – marzec oraz czerwiec - październik wykonano remonty poziomów w piwnicach instalacji ZW, CW i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.[...]
Opublikowano: 2024-02-16

Wymiana opaski przy budynku ul. Młodej Polski 32 o długości 93,2m

W 2023 roku w miesiącach czerwcu i lipcu wykonano demontaż i montaż nowej opaski przy budynku ul. Młodej Polski 32 o długości 93,2m. a w miesiącu październiku przy budynku ul. Kameralnej 9 o[...]
Opublikowano: 2024-02-16

Wykonano 6 sztuk miejsc postojowych z płyt ażurowych przy ul. Młodej Polski 32 obok boiska

Wykonano 6 sztuk miejsc postojowych z płyt ażurowych przy ul. Młodej Polski 32 obok boiska. W wyniku ciągłego zapotrzebowania na nowe miejsca parkingowe w tym roku został zakończony drugi etap[...]
Opublikowano: 2024-02-16

Wykonanie nawierzchni pod huśtawkami na placach zabaw

W 2023 roku w miesiącach wrześniu i październiku wykonano wymianę nawierzchni pod huśtawkami łańcuchowymi na placu zabaw przy ul. Lawinowej 1, ul. Młodej Polski 26 , ul. Lawinowej 2. [...]
Opublikowano: 2024-02-16

Wykonanie i wymiana wyłazów dachowych na budynkach przy ul. Lawinowa 1, ul. Górska 2, Młodej Polski 32

W 2023 roku w miesiącach październiku i listopadzie wykonano częściową wymianę wyłazów dachowych na budynkach przy ul. Lawinowa 1, ul. Górska 2, Młodej Polski 32. Prace zostały wykonane[...]
Opublikowano: 2024-02-16

Wykonanie dojść z kostki brukowej na place zabaw

W roku 2023 w miesiącach lipiec – sierpień zostały wykonane chodniki z kostki brukowej na placu zabaw przy ul. Lawinowej 1 i przy ul. Młodej Polski 22 oraz pomiędzy blokami na ul. Kameralnej 5[...]
Opublikowano: 2024-02-16

Uroczyste włączenie lampek na choince przy ul. Lawinowej

W grudniu 2023 roku zorganizowaliśmy wspólnie z mieszańcami uroczyste włączenie lampek na choince przy ul. Lawinowej 1. Pierwsza edycja uroczystości z inicjatywą lokatorów z ulicy Lawinowej[...]
Opublikowano: 2024-02-16

Renowacja i wymiana desek w ławkach parkowych

W roku 2023 w miesiącach od maja do października przeprowadzono renowację lub wymianę desek w 34 ławkach parkowych. Ilość użytych desek to 155 szt.
Opublikowano: 2024-02-16

Remont balkonów Kameralna i Młodej Polski

W miesiącach czerwiec – lipiec 2023 roku zostały wyremontowane, uszczelnione, pomalowane balkony oraz donice w ilości 24 sztuk. Prace wykonano na budynkach:ul. Kameralna 7 i 9, ul. Młodej[...]
Opublikowano: 2024-02-16

Piknik 2023 na osiedlu im M Karłowicza

Piknik na osiedlu im. M. Karłowicza.W dniu 24 czerwca 2023 r. na terenie boiska trawiastego w środku osiedla im. Karłowicza odbył się piknik osiedlowy, którego celem była integracja sąsiedzka[...]
Opublikowano: 2024-02-16

Montaż kratek w stropodachu na budynku Młodej Polski 22

W listopadzie 2023 roku wykonano montaż kratek w stropodachu na budynku Młodej Polski 22 w ilości 200szt.
Opublikowano: 2024-02-16

Gruntowny remont płyt balkonowych przy ul. Młodej Polski 22 - klatka V

W 2023 roku w miesiącach sierpniu i wrześniu przeprowadziliśmy gruntowny remont płyt balkonowych przy ul. Młodej Polski 22 - klatka V.
Opublikowano: 2024-02-16

Gruntowny remont płyt balkonowych przy ul. Lawinowej 1 - klatka IX

W 2023 roku w miesiącach marcu i kwietniu przeprowadziliśmy gruntowny remont płyt balkonowych przy ul. Lawinowej 1 - klatka IX.
Opublikowano: 2024-02-16

Gruntowny remont balkonów przy ul. Młodej Polski 14

W 2023 roku w miesiącach październiku i listopadzie został przeprowadzony gruntowny remont balkonów przy ul. Młodej Polski 14 - jeden pion od strony zachodniej
Opublikowano: 2024-02-16

Gruntowna renowacja karuzeli na placu zabaw przy Młodej Polski 26

W październiku 2023 roku została wykonana gruntowna renowacja karuzeli na placu zabaw przy ulicy Młodej Polski 26.
Opublikowano: 2024-02-05

Gospodarz Rejonu


Opublikowano: 2024-02-01

Prace przy zieleni wykonane w 2023 roku

• Łąka kwietna przy ul. Szpinalskiego 7• Obeliski ogrodowe przy budynku ul. Rogera 4• Rabata przed przedszkolem Harnasie 19• Rabata przy pawilonie ul. Harnasie 11• Rabata przy sklepie[...]
Opublikowano: 2024-02-01

Wymiana windy Kurantowa 8

W budynku Kurantowa 8 został zamontowany nowy dźwig osobowy. Prace zakończone w grudniu 2023r.
Opublikowano: 2024-02-01

Wymiana drzwi wejścowych Kiepury 11 i Kiepury 5

Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku przy ul. Kiepury 11 (8 szt.) oraz w pawilonie handlowym przy ul. Kiepury 5 (1szt.). Prace przeprowadzono w maju 2023r.
Opublikowano: 2024-02-01

Remont schodów wejściowych Kurantowa

Wykonanie nowej nawierzchni schodów wejściowych do budynku przy ul. Kurantowej 4. Prace przeprowadzono w czerwcu 2023r.
Opublikowano: 2024-02-01

Remont posadzki Kiepury 9

W budynku Kiepury 9 na piętrach 7-10 zostały ułożone nowe płytki.Prace przeprowadzone zostały w miesiącach styczeń-maj 2023r.
Opublikowano: 2024-02-01

Nowe wiaty śmietnikowe przy Kiepury 11 i Kurantowej 4

Przy budynkach Kiepury 11 i Kurantowa 4 wybrukowano teren na którym zostały ustawione nowe altany śmietnikowe. Prace zakończone w listopadzie 2023r.
Opublikowano: 2024-02-01

Modernizacja poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji - Chęcińskiego 1 i 2

Modernizacja poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji i dostosowanie jej do obecnie obowiązujących standardów. W lutym 2023 przeprowadzone zostały prace na ostatnich budynkach[...]
Opublikowano: 2024-01-17

Roboty dociepleniowe i balkony

Kontynuując roboty dociepleniowe w osiedlu wykonaliśmy remonty dociepleń filarków międzyokiennych na elewacjach następujących budynków:• Radzyńska 10 segmB1 całość ściany od strony[...]
Opublikowano: 2024-01-17

Remonty placów zabaw

Ze względów bezpieczeństwa i dostosowania do wymagań obowiązujących norm zmuszeni byliśmy do przebudowy placu zabaw przy Paganiniego 7. Jest to kolejny zmodernizowany plac zabaw na osiedlu[...]
Opublikowano: 2024-01-17

Remonty instalacji elektrycznej

Roboty na instalacji elektrycznejW ramach zakończenia modernizacji oświetlenia zespołu garażowego przy ul. Oratoryjnej wymieniono resztę opraw oświetlających wjazdy do garaży. Na kl. 1,2[...]
Opublikowano: 2024-01-17

Remonty altan śmietnikowych

Przebudowaliśmy 3 altany śmietnikowe , dostosowując je do optymalnej liczby pojemników na różne frakcje w następujących lokalizacjach : • Paganiniego 12 • Lipińskiego[...]
Opublikowano: 2024-01-17

Remont pokrycia dachu Oratoryjna 9

Październik 2023Ze względu na stan dachu i przecieki do mieszkania poniżej musieliśmy dokonać awaryjnie naprawy pokrycia dachowego nadbudowy na Oratoryjnej 9.
Opublikowano: 2024-01-17

Remont pokrycia dachu

Czerwiec 2023 Na segm B1 kl.7,8 budynku przy Lipińskiego 15 wyremontowano pokrycie dachowe w technologii bezzspionowej z materiału dodatkowo izolującego przed nadmiernym napromieniowaniem[...]
Opublikowano: 2024-01-17

Nowe paczkomaty DHL

W czerwcu tego roku zostały ustawione w dwóch punktach naszego osiedla paczkomaty DHL : przy administracji , ul. Paganiniego 10 i przy Paganiniego 2. Obok paczkomatów już istniejących IN POST i[...]
Opublikowano: 2024-01-17

Nowa organizacja ruchu na parkingu wygospodarowanym przy ul. Radzyńskiej

Opracowano plan nowej organizacji ruchu na miejscach postojowych wygospodarowanych w latach ubiegłych na ciągach komunikacyjnych w rejonie Radzyńskiej 20 i 18. Zmieniono sposób parkowania i[...]
Opublikowano: 2024-01-17

Malowanie klatek schodowych

Pomalowaliśmy pierwsze 2 klatki budynku Lipińskiego 25 z modernizacją posadzek parteru i ostatniej kondygnacji. Na Oratoryjnej 5 remont objął korytarze i klatkę schodową budynku z[...]
Opublikowano: 2024-01-17

Informacja - Nowa taryfa za wodę

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” nowa taryfa za wodę zastosowana zostanie w opłatach za używanie lokali mieszkalnych od 01.04.2024[...]
Opublikowano: 2024-01-16

Prace przy zieleni


Opublikowano: 2024-01-16

Wykonanie ogrodzeń placów zabaw

Wykonanie ogrodzeń placów zabaw;- plac zabaw Braci Wieniawskich 4-6- wykonanie w  lipcu 2023r.;- plac zabaw Braci Wieniawskich 1 kl. XIV- wykonanie w lipcu 2023r.
Opublikowano: 2024-01-16

Roboty brukarskie w osiedlu im. H. Wieniawskiego- zakończenie prac w październiku 2023r

Roboty brukarskie w osiedlu im. H. Wieniawskiego- zakończenie prac w październiku 2023r; a) wykonanie i naprawa podestów przy wejściach do klatek Braci Wieniawskich 4,6,8; b) wykonanie[...]
Opublikowano: 2024-01-16

Remont balkonów (10 szt.) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paryskiej 6 klatka II wykonywane były w okresie od 08.05.2023r do 04.07.2023r.

Remont balkonów (10 szt.) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paryskiej 6 klatka II wykonywane były w okresie od 08.05.2023r do 04.07.2023r.

Opublikowano: 2024-01-06

Nowe taryfy za wodę i ścieki



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
informuje, że w dniu 04.01.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji[...]
Opublikowano: 2023-12-21

Informacja

INFORMACJA  Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Czechów” w  Lublinie  informuje,   że  02 stycznia 2024r.(wtorek)  jest dniem[...]
Opublikowano: 2023-12-21

Urząd Miasta Lublin - System "czerwonych kartek" za złą segregacje śmieci

Gmina Lublin – wprowadza system „czerwonych kartek” w celu poprawy jakości selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy dostaną czerwoną naklejkę jeśli w ich pojemnikach odpady nie będą[...]
Opublikowano: 2023-12-16

Os.Paderewskiego - malowania klatek schodowych ul. Śliwińskiego 3 i 3A

W miesiącu sierpniu 2023 r  odświeżono poprzez odmalowanie ścian i sufitów klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. Śliwińskiego 3 i 3A.
Opublikowano: 2023-12-16

Os.Paderewskiego - Wykonano wiatrołapy do klatek schodowych -październik 2023

Wykonanie wiatrołapów przed wejściami do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Paderewskiego 18 kl. II, III, IV i V ul. Szpinalskiego 2 i 4 oraz wymiana drzwi wejściowych do klatek[...]
Opublikowano: 2023-12-16

Os.Paderewskiego - październik 2023 - Wykonano izolacje pinowe ścian fundamentowych ul. Leszetyckiego 10

Os.Paderewskiego - październik 2023 - Wykonano remont izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z opaską odwadniającą w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Leszetyckiego 10 w Osiedlu[...]
Opublikowano: 2023-12-16

Os.Paderewskiego - Remont posadzki na parterze II klatki schodowej w budynku Leszetyckiego 12 - marzec 2023

W budynku mieszkalnym położonym przy ul Leszetyckiego 12 wyremontowano posadzki na parterze II klatki schodowej wraz z ułożeniem płytek gresowych.
Opublikowano: 2023-12-16

Os.Paderewskiego - Wykonananie altany śmietnikowej przy budynku ul Paderewskiego 14 kl. V - maj 2023

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod altanę śmietnikową oraz wykonanie i montaż altany śmietnikowej z okienkami wrzutowymi, wykonanej z elementów stalowych.
Opublikowano: 2023-12-15

Os.Paderewskiego - Pomalowano elewacje budynku przy ul. Szwajcarska 10 - maj 2023

Malowanie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szwajcarskiej 10 po uprzednim zmyciu glonów, porostów i zanieczyszczeń.
Opublikowano: 2023-12-15

Os.Paderewskiego - Pomalowano klatki schodowe w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 4 na przełomie luty - kwiecień 2023

Malowanie emulsyjne i olejne ścian oraz sufitów klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 4 kl.sch. nr III, IV, V, VI
Opublikowano: 2023-12-15

Os.Paderewskiego - Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe - lipiec 2023

Doposażenie placów zabaw -  dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych (zjazd linowy, pomost z belkami, bujak kraby).
Opublikowano: 2023-12-15

Os.Paderewskiego - wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych - lipiec 2023

Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych przy budynkach ul. Szpinalskiego 2 i ul.Szwajcarska 4 oraz naprawa schodów przy ul. Paderewskiego 4 .

Opublikowano: 2023-12-15

Os.Paderewskiego - Pomalowanie klatek schodowych w budynku położonym przy ul. Paderewskiego 14 - lipiec 2023

Malowanie emulsyjne i olejne ścian oraz sufitów klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 14 kl.sch. nr I, II, III, IV

Opublikowano: 2023-12-15

Os.Paderewskiego - Zakupiono i zamontowano altany śmietnikowe przy ul.Szwajcarskiej - 9 kwiecień 2023

Zakup  i montaż altany śmietnikowej wykonanej z elementów stalowych. Altana mieści pojemniki na odpady dla budynków ul.Szwajcarska 9 i ul.Śliwińskiego 4.

Opublikowano: 2023-12-14

Os.Paderewskiego - w miesiącu październiku 2023 przeprowadzono konserwacje zieleni

Os.Paderewskiego - w miesiącu październiku 2023 przeprowadzono konserwacje zieleni w postaci:-  prześwietlenia korony drzew oraz usuwania posuszu drzewostanu,-  dosadzono sadzonki[...]
Opublikowano: 2023-12-14

Os.Paderewskiego - Remont instalacji elektrycznej oświetlenia w piwnicach

 Os.Paderewskiego - w miesiącach kwiecień - maj 2023 dokonano remont instalacji elektrycznej oświetlenia w piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leszetyckiego 10 ([...]
Opublikowano: 2024-01-06

LPEC-Nowe taryfy dla ciepła Komunikat nr EN.340.01/2024

Informujemy Państwa, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) decyzją nr OLB.4210.23.2023. MSz2 zatwierdził taryfę dla ciepła Megatem EC-Lublin Sp. z o.o., która została opublikowana 29[...]
Opublikowano: 2023-12-14

Os.Paderewskiego - w miesiącach kwiecień - maj 2023 - wyremontowano instalacje elektryczne oświetlenia na klatkach schodowych

 Os.Paderewskiego - w miesiącach kwiecień - maj 2023 - wyremontowano instalacje elektryczne oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach ul. Śliwińskiego 3, ul. Szpinalskiego 2 klatka II,[...]
Opublikowano: 2023-12-14

Malowanie klatki schodowej Chęcińskiego 6

W budynku przy ul. Chęcińskiego 6 przeprowadzono prace polegające na malowaniu klatki schodowej. Prace prowadzone były w lutym 2023r.
Opublikowano: 2023-12-13

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57 ogłasza przetarg pisemny nieograniczonyna wykonanie w osiedlu im St. Moniuszki następujących[...]
Opublikowano: 2023-12-05

Festyn na osiedlu CHopina

W dniu 02.09.2023r na naszym Osiedlu im. F. Chopina odbył się festyn rodzinny,którego organizatorem była Rada i Administracja Osiedla. Festyn rozpoczęto o godzinie 12.00 na boisku przy[...]
Opublikowano: 2023-11-14

Przetarg na wymianę dźwigów meblowych w osiedlu im F. Chopina w budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57   ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  na wykonanie w osiedlu im F. Chopina następujących[...]
Opublikowano: 2023-10-31

Informacja dzień wolny od pracy

I N F O R M A C J A Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Czechów” w  Lublinie  in f o r m u j e,    że  02 listopada 2023 r.(czwartek)[...]
Opublikowano: 2023-11-14

Przetarg na nieruchomość gruntową niezabudowaną przy Braci Wieniawskich 12c

           Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZECHÓW” w Lublinie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na przeniesienie aktem notarialnym prawa[...]
Opublikowano: 2023-10-31

Przetarg pisemny nieograniczony na remont instalacji poziomej zimnej i ciepłej wody w budynkach K. Rogera 3, 5, 6 i 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie w osiedlu K. Szymanowskiego[...]
Opublikowano: 2023-10-04

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości przy ul. Nowskowskiego 8/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Paweł Siejak na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do[...]
Opublikowano: 2023-09-21

Przetarg na lokal mieszkalny położony przy ul. Żelazowej Woli 16/19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ CZECHÓW ” w Lublinie ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie aktem notarialnym prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, położonego w Lublinie przy[...]
Opublikowano: 2023-08-22

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

System e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) został wdrożony w SM „Czechów” w Lublinie w celu umożliwienia zainteresowanym użytkownikom lokali mieszkalnych podglądu salda rozliczeń[...]
Opublikowano: 2023-08-10

UWAGA !!! 14 sierpnia 2023r. nie pracujemy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie Informuje,że 14 sierpnia 2023r.(poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy.
Opublikowano: 2023-08-10

Przetarg na osiedlu im. St. Moniuszki

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie w osiedlu im St. Moniuszki następujących robót: 1.  [...]
Opublikowano: 2023-08-10

Wymiana podzielników

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” informuje, że od dnia 12.06.2023 rozpoczyna się proces wymiany podzielników kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni.Wymiana w/w[...]
Opublikowano: 2023-08-01

Informacja dotycząca sygnału TV-pakiet podstawowy

Mieszkańcy naszej Spółdzielni na mocy umowy z 1994r. zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Czechów”, a operatorem telewizji kablowej UPC Polska spółka z o.o., mają dostarczany[...]
Opublikowano: 2023-08-01

Rezygnacja z otrzymywania książeczek czynszowych

Osoby regulujące opłaty za używanie lokalu mieszkalnego lub garażu za pośrednictwem bankowego systemu płatności, bądź zleceń stałych mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z[...]
Opublikowano: 2023-08-01

Informacja dotycząca opłat za wywóz nieczystości

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że zgodnie z postanowieniami uchwały nr 1451/XLIX/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2023 r., z dniem 1 lipca[...]
Opublikowano: 2023-08-01

Informujemy o zmianie odbiorcy odpadów komunalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘’Czechów’’ w Lublinie informuje, że z dniem 1 stycznia 2022r. zmienił się operator odpowiedzialny za odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynków[...]
Opublikowano: 2023-08-01

Informacja dotycząca dodatku mieszkaniowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku[...]
Opublikowano: 2023-08-01

Dodatek osłonowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ,,Czechów” w Lublinie informuje, że od dnia 10 stycznia mieszkańcy mogą składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego, wprowadzonego w ramach rządowej[...]
Opublikowano: 2023-08-01

Wynajem pomieszczeń pod lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "CZECHÓW" w Lublinie posiada do wynajęcia lokale użytkowe na działalność gospodarczą.

Oferty cenowe z określeniem rodzaju działalności należy składać w[...]
Opublikowano: 2023-08-01

Zmiany w zakresie członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych

   Od 09 września 2017  roku w stosunku do osób, które posiadają lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nastąpiły istotne zmiany w zakresie członkostwa w[...]

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ