Rezygnacja z otrzymywania książeczek czynszowych

image_pdfimage_print

Osoby regulujące opłaty za używanie lokalu mieszkalnego lub garażu za pośrednictwem bankowego systemu płatności, bądź zleceń stałych mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania książeczki opłat.
Oświadczenie można złożyć w Administracji Osiedla, siedzibie Zarządu, przesłać pocztą na adres Spółdzielni: ul. Choiny 57, 20-816 Lublin lub przesłać e-mailem (czynsze@sm-czechow.lublin.pl).
Oświadczenia przesyłane drogą e-mailową powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i przekazane w formie skanu (w formacie PDF)lub zdjęcia. Druki oświadczeń znajdują się na stronie głównej w sekcji „DO POBRANIA

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp