Montaż kratek w stropodachu na budynku Młodej Polski 22

W listopadzie 2023 roku wykonano montaż kratek w stropodachu na budynku Młodej Polski 22 w ilości 200szt.