Obwieszczenie o pierwszej licytacji ograniczonego prawa rzeczowego