20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SM "CZECHÓW" DOTYCZĄCA WYWOZU NIECZYSTOŚCI

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. zgodnie z postanowieniami uchwały nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmianie ulega dotychczasowy sposób naliczania opłat za śmieci.

   Opłata naliczana będzie od liczby osób zamieszkujących dany lokal wg stawki dla selektywnej zbiórki odpadów 24,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
   Opłata może ulec zwiększeniu do kwoty 49,60 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów.
   Rodziny wielodzietne zamieszkujące dany lokal, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) zwolnione będą częściowo z opłaty związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
   Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
   Zwolnienie dotyczy kwoty przekraczającej 124,00 zł miesięcznie.
   Przedmiotowe zwolnienie nie będzie naliczane „z urzędu”.
   Zainteresowane ulgą rodziny wielodzietne muszą złożyć stosowne oświadczenie w dziale finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie, ul. Choiny 57 lub w Administracji Osiedla.
   Utrata prawa do ulgi wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.
   O powyższym obowiązku stanowi art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości gminach (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).
   Przypominamy, że każdy mieszkaniec zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.
   Koszty wywozu nieczystości stałych przypadające na lokal, dla którego Spółdzielnia nie otrzymała oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu, będą naliczane tak, jak dla lokalu zamieszkałego przez 5 osób.
  Oświadczenie dostępne jest w dziale czynszów SM ”Czechów” ul. Choiny 57, w administracji osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-czechow.lublin.pl
   Poniżej zamieszczamy uchwałę nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 10 maja 2021 r. poz. 2134.

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu znajduje się na głównej stronie w sekcji " PLIKI DO POBRANIA"

 

 

 

Dane kontaktowe

SEKRETARIAT ZARZĄDU - ul. Choiny 57

tel. 081-742-05-25 fax. 081-742-04-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZYNSZÓW:

tel. 081-742-90-80, tel. 081-742-91-45, tel. 081-742-91-46,

tel. 081-742-01-00, tel. 081-742-91-44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

tel. 081 742-94-51, tel. 081-742-94-52, tel. 081-742-08-22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. St. Moniuszki

tel. 81 741-45-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. H. Wieniawskiego

tel. 81 741-37-79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Lipińskiego

tel. 81 741-85-65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. Fr. Chopina

tel. 81 741-54-70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Szymanowskiego

tel. 81 741-22-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. I.J. Paderewskiego

tel. 81 741-22-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. M. Karłowicza

tel. 81 741-55-26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Nadzorcza

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00