20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Od 09 września 2017roku w stosunku do osób, które posiadają lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nastąpiły istotne zmiany w zakresie członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.
Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, która weszła w życie  z dniem 09 września 2017r. ...


Zgodnie z tą ustawą osoby, które posiadają lokatorskie prawo do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z mocy ustawy stają się z dniem 09.09.2017r. członkami spółdzielni. Oznacza to, że osoby  takie zostaną, jeżeli nie były dotychczas członkami spółdzielni, wpisane przez Spółdzielnię do rejestru członków spółdzielni. Osoby te nie muszą w spółdzielni, składać deklaracji ani też wpłacać  do Spółdzielni wpisowego i udziału.
 Przepisy ustawy zmieniają również zasady nabywania członkostwa przez osoby, które posiadają prawo  odrębnej  własności  do lokalu. W tym przypadku właściciele lokalu posiadający prawo odrębnej własności mogą na zasadzie dobrowolności przystąpić  do Spółdzielni, jednakże warunkiem przystąpienia do Spółdzielni jest złożenie w Spółdzielni pisemnej deklaracji. W tym przypadku obowiązuje również zasada, że przystępujący do spółdzielni nie wnosi wpisowego i udziału.

 Nowela ustawy wprowadziła również nowe postanowienia w zakresie utraty członkostwa, stanowiąc, że w przypadku sprzedaży, zamiany, darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bądź prawa odrębnej własności, członkostwo w spółdzielni ustaje z datą dokonania tej czynności, bez potrzeby składania  w Spółdzielni wniosku o skreślenie z rejestru członków.

Osoby zainteresowane innymi zmianami wynikającymi z w/w ustawy odsyłamy do tekstu ustawy, który jest opublikowany  w Dzienniku Ustawy z 2017r.  poz.1596.
W związku z powyższymi zmianami w ustawie, Spółdzielnia  dokona przeglądu rejestru wszystkich członków, a w przypadku wątpliwości co do Ich statusu, Spółdzielnia będzie pisemnie indywidualnie zapraszać te osoby do Spółdzielni w celu złożenia wyjaśnień i dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Dane kontaktowe

SEKRETARIAT ZARZĄDU - ul. Choiny 57

tel. 081-742-05-25 fax. 081-742-04-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZYNSZÓW:

tel. 081-742-90-80, tel. 081-742-91-45, tel. 081-742-91-46,

tel. 081-742-01-00, tel. 081-742-91-44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

tel. 081 742-94-51, tel. 081-742-94-52, tel. 081-742-08-22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. St. Moniuszki

tel. 81 741-45-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. H. Wieniawskiego

tel. 81 741-37-79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Lipińskiego

tel. 81 741-85-65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. Fr. Chopina

tel. 81 741-54-70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Szymanowskiego

tel. 81 741-22-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. I.J. Paderewskiego

tel. 81 741-22-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. M. Karłowicza

tel. 81 741-55-26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Nadzorcza

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Ciepłownicze

993

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

Infolinia UPC

813 813 813

nr identyfikacyjny dla abonentów pakietu podstawowego TV to 4066756

 
KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00