20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

KLAUZULA INFORMACYJNA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” z siedzibą w Lublinie jako zarządca Pani/Pana lokalu oraz administrator Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” z siedzibą w Lublinie (20-816) przy ul. Choiny 57, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni;
  2. Inspektorem ochrony danych jest wyznaczony pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”. Kontakt z Inspektorem ochrony danych:

a)      osobisty – w siedzibie Zarządu SM „Czechów” w Lublinie, ul. Choiny 57,

b)      pisemny – na adres siedziby Zarządu SM „Czechów” w Lublinie, ul. Choiny 57,

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a)      za zgodą na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,

b)      w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

c)      w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy                             o spółdzielniach mieszkaniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

d)     w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

  1. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą:

a)      innym podmiotom, które na zlecenie Spółdzielni realizują zadania statutowe Spółdzielni,

b)      innym podmiotom, gdy przepis powszechnie obowiązującego prawa, zezwala na przekazanie danych osobowych.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Spółdzielni lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W/w prawa mogą dotyczyć tych danych, które zostaną uznane za zbędne do właściwego wykonywania przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czechów” jej zadań statutowych.
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Spółdzielnię narusza przepisy RODO;
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem statutowym i ustawowym; brak ich przekazania może spowodować niemożność realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających  z powszechnych przepisów oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni.

 

Dane kontaktowe

SEKRETARIAT ZARZĄDU - ul. Choiny 57

tel. 081-742-05-25 fax. 081-742-04-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZYNSZÓW:

tel. 081-742-90-80, tel. 081-742-91-45, tel. 081-742-91-46,

tel. 081-742-01-00, tel. 081-742-91-44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

tel. 081 742-94-51, tel. 081-742-94-52, tel. 081-742-08-22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. St. Moniuszki

tel. 81 741-45-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. H. Wieniawskiego

tel. 81 741-37-79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Lipińskiego

tel. 81 741-85-65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. Fr. Chopina

tel. 81 741-54-70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. K. Szymanowskiego

tel. 81 741-22-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. I.J. Paderewskiego

tel. 81 741-22-00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja Osiedla im. M. Karłowicza

tel. 81 741-55-26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Nadzorcza

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Ciepłownicze

993

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

Infolinia UPC

813 813 813

nr identyfikacyjny dla abonentów pakietu podstawowego TV to 4066756

 
809088
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
54
444
4034
7052
809088

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00