Informacja dotycząca opłat za wywóz nieczystości

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że zgodnie z postanowieniami uchwały nr 1451/XLIX/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2023 r., z dniem 1 lipca 2023 r. zmianie ulega miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami.   Opłata naliczana jest od liczby osób zamieszkujących dany lokal na podstawie złożonego oświadczenia, wg stawki dla selektywnej zbiórki odpadów 29,50 zł miesięcznie od […]

Informujemy o zmianie odbiorcy odpadów komunalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘’Czechów’’ w Lublinie informuje, że z dniem 1 stycznia 2022r. zmienił się operator odpowiedzialny za odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynków mieszkalnych. W wyniku przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta Lublin, dla sektora III (Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin)  wyłoniona została firma KOMA Lublin Sp. Z o.o.. W związku z zaistniałą sytuacją i koniecznością wymiany pojemników w miesiącu styczniu mogą wystąpić […]

Informacja dotycząca dodatku mieszkaniowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” w Lublinie informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:    1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach   2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,   3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących […]

Dodatek osłonowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ,,Czechów” w Lublinie informuje, że od dnia 10 stycznia mieszkańcy mogą składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego, wprowadzonego w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Wnioski można złożyć przez Internet, osobiście w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin lub za pomocą poczty do Wydziału Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Lublin. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny. Nowe świadczenie ma zapewnić […]

Zmiany w zakresie członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych

Od 09 września 2017  roku w stosunku do osób, które posiadają lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nastąpiły istotne zmiany w zakresie członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, która weszła w życie  z dniem 09 września 2017r. Zgodnie z tą ustawą osoby, które […]