Informacja – Nowa taryfa za wodę

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” nowa taryfa za wodę zastosowana zostanie w opłatach za używanie lokali mieszkalnych od 01.04.2024 r., o czym zawiadomimy Państwa odrębnym pismem w marcu 2024 r. W związku z powyższym rozliczenie wody za I kw. 2024 r. nastąpi zgodnie z § 10 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”, tj. według średniej ceny […]

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.01.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowano Decyzję nr: LU.RZT.70.53.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. dotyczącą: skrócenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych decyzją nr LU.RZT.70.264.2021.JB z dnia 6 sierpnia 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody […]

LPEC-Nowe taryfy dla ciepła Komunikat nr EN.340.01/2024

Informujemy Państwa, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) decyzją nr OLB.4210.23.2023. MSz2 zatwierdził taryfę dla ciepła Megatem EC-Lublin Sp. z o.o., która została opublikowana 29 grudnia 2023 roku, w Biuletynie Branżowym URE ciepło Nr 568(2756). Nowe stawki będą obowiązywały od 01 lutego 2024 roku.Zmiana taryfy w LPEC S.A. wpłynie na średni spadek stawek dla odbiorców o około 3,9 %. […]

Urząd Miasta Lublin – System „czerwonych kartek” za złą segregacje śmieci

Gmina Lublin – wprowadza system „czerwonych kartek” w celu poprawy jakości selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy dostaną czerwoną naklejkę jeśli w ich pojemnikach odpady nie będą segregowane. Pokazywać ma to mieszkańcom, że np. w danym pojemniku czy worku jest zła segregacja nie zgodna z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. Takie nalepki będą  nalepione na worki i na pojemniki z odpadami jeżeli firma odbierająca […]

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

System e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) został wdrożony w SM „Czechów” w Lublinie w celu umożliwienia zainteresowanym użytkownikom lokali mieszkalnych podglądu salda rozliczeń ze spółdzielnią, w tym: opłat za użytkowanie mieszkania oraz media.System e-BOK wymaga nadania uprawnień do logowania. Jeśli chcesz otrzymać Identyfikator i Hasło dostępu do e-BOK, wypełnij poniższy formularz i wyślij go na adres mailowy czynsze@sm-czechow.lublin.pl lub dostarcz osobiście do biura […]

Wymiana podzielników

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” informuje, że od dnia 12.06.2023 rozpoczyna się proces wymiany podzielników kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni. Wymiana w/w urządzeń związana jest z upływem deklarowanej przez producenta 10 letniej sprawności baterii w urządzeniach. Proces wymian jest dostępny na poszczególnych administracjach. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca poinformuje użytkowników lokali danego budynku o planowanym terminie przeprowadzenia prac poprzez wywieszenie ogłoszeń na […]

Informacja dotycząca sygnału TV-pakiet podstawowy

Mieszkańcy naszej Spółdzielni na mocy umowy z 1994r. zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Czechów”, a operatorem telewizji kablowej UPC Polska spółka z o.o., mają dostarczany sygnał pakietu podstawowego zawierający kanały TVP1,TVP2, TVP Regionalna, TV Polonia, Polsat, TVN, TV4, TV Puls. Opłata za dostarczany sygnał podstawowy wynosi 6,16 zł/miesięcznie i stanowi jeden ze składników opłaty za użytkowanie lokalu. Obowiązujące unormowania dają możliwość decydowania w sprawie […]

Rezygnacja z otrzymywania książeczek czynszowych

Osoby regulujące opłaty za używanie lokalu mieszkalnego lub garażu za pośrednictwem bankowego systemu płatności, bądź zleceń stałych mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania książeczki opłat.Oświadczenie można złożyć w Administracji Osiedla, siedzibie Zarządu, przesłać pocztą na adres Spółdzielni: ul. Choiny 57, 20-816 Lublin lub przesłać e-mailem (czynsze@sm-czechow.lublin.pl).Oświadczenia przesyłane drogą e-mailową powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i przekazane w formie skanu (w […]