Informacja dotycząca 31 maja 2024r.

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Czechów”  w  Lublinie   i n f o r m u j e,    że  31 maja 2024 r. (piątek)  jest dniem wolnym od pracy.

Informacja – Nowa taryfa za wodę

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” nowa taryfa za wodę zastosowana zostanie w opłatach za używanie lokali mieszkalnych od 01.04.2024 r., o czym zawiadomimy Państwa odrębnym pismem w marcu 2024 r. W związku z powyższym rozliczenie wody za I kw. 2024 r. nastąpi zgodnie z § 10 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”, tj. według średniej ceny […]

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.01.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowano Decyzję nr: LU.RZT.70.53.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. dotyczącą: skrócenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych decyzją nr LU.RZT.70.264.2021.JB z dnia 6 sierpnia 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody […]

LPEC-Nowe taryfy dla ciepła Komunikat nr EN.340.01/2024

Informujemy Państwa, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) decyzją nr OLB.4210.23.2023. MSz2 zatwierdził taryfę dla ciepła Megatem EC-Lublin Sp. z o.o., która została opublikowana 29 grudnia 2023 roku, w Biuletynie Branżowym URE ciepło Nr 568(2756). Nowe stawki będą obowiązywały od 01 lutego 2024 roku.Zmiana taryfy w LPEC S.A. wpłynie na średni spadek stawek dla odbiorców o około 3,9 %. […]

Urząd Miasta Lublin – System „czerwonych kartek” za złą segregacje śmieci

Gmina Lublin – wprowadza system „czerwonych kartek” w celu poprawy jakości selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy dostaną czerwoną naklejkę jeśli w ich pojemnikach odpady nie będą segregowane. Pokazywać ma to mieszkańcom, że np. w danym pojemniku czy worku jest zła segregacja nie zgodna z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. Takie nalepki będą  nalepione na worki i na pojemniki z odpadami jeżeli firma odbierająca […]

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

System e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) został wdrożony w SM „Czechów” w Lublinie w celu umożliwienia zainteresowanym użytkownikom lokali mieszkalnych podglądu salda rozliczeń ze spółdzielnią, w tym: opłat za użytkowanie mieszkania oraz media.System e-BOK wymaga nadania uprawnień do logowania. Jeśli chcesz otrzymać Identyfikator i Hasło dostępu do e-BOK, wypełnij poniższy formularz i wyślij go na adres mailowy czynsze@sm-czechow.lublin.pl lub dostarcz osobiście do biura […]