20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   •   Sekretariat: tel. (81)742-05-25   •   fax: (81)742-04-16

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że: ...
Pełna informacja dostępna po kliknięciu na poniższy link
http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/460332

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czechów” w Lublinie ul. Choiny 57
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na wykonanie w osiedlu im K. Szymanowskiego następujących robót:
1. Remont tablic głównych w budynkach przy ul. Harnasie 19, Noskowskiego 2, 4, 8, Harnasie 21, Zakopiańska 1
2. Roboty brukarskie w Osiedlu.
3. Remont elewacji wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego przy ul. Króla Rogera 4.
4. Wymiana sterowania w dźwigach towarowych wraz z remontem kabin w budynkach przy ul. Harnasie 21, Króla Rogera 3, 5, 8.
5. Remont ścian zewnętrznych pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Harnasie 11.
6. Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Króla Rogera 3, 5, 6.
Szczegółowy zakres robót znajduje się w Administracji Osiedla im. K. Szymanowskiego 
ul. Harnasie 11 tel: 81-741-02-61
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty pisemnej zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wpłacenie wadium na konto: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680  w PKO  BP w wysokości:  pkt.1 – 12.000,00zł,
pkt.2 – 2.200,00zł,
pkt.3 – 6.000,00zł,
pkt.4 – 9.500,00zł,
pkt.5 – 4.000,00zł,
pkt.6 – 8.000,00zł,
Oferty należy składać w terminie do 25.02.2019r. do godz 1500 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Choiny 57 pokój 109  ( sekretariat)
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ZMIANA REGULAMINU

W dniu 29 października 2018r. Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany w „Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”. Wprowadzona zmiana dotyczy zryczałtowanych opłat za dostarczaną korespondencję kierowaną na wniosek użytkownika lokalu na inny adres niż adres lokalu położonego w zasobach Spółdzielni. Zasada nie dotyczy użytkowników garaży, którzy nie posiadają innego lokalu w zasobach Spółdzielni. Ryczałtowa opłata będzie pobierana jako jeden ze składników miesięcznej opłaty za użytkowanie lokalu. Zgodnie z Uchwałą nr 17 Rady Nadzorczej ryczałtowa stawka wynosi 2 zł miesięcznie i będzie naliczana od 01 lutego 2019r. Wniosek o przesyłanie korespondencji na inny adres niż adres lokalu położonego w zasobach Spółdzielni można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni lub w Administracji Osiedla.

ZMIANA REGULAMINU

W dniu 09.07.2018r. Rada Nadzorcza wypełniając postulaty członków spółdzielni, wprowadziła zmiany do "Regulaminu porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów". Wprowadzona zmiana daje możliwość zlecenia sprzątania klatek schodowych firmom zewnętrznym. Wzór oświadczenia można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej lub w Administracji Osiedla.

WALNE ZGROMADZENIE

W dniach 28.05.2018 - 07.06.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w częściach.

Na podstawie protokółów zebrań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz sumarycznych wyników głosowania uchwał cząstkowych, objętych porządkiem obrad zostały podjęte  uchwały zamieszczone poniżej.

Statut SM Czechów, stanowiący załącznik do Uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia,  zostanie załączony po zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

Materiały dostępne są w zakładce AKTY PRAWNE->Sprawozdania

Więcej artykułów…

  1. KLAUZULA INFORMACYJNA
  2. INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO
  3. ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
  4. INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNAŁU TV-PAKIET PODSTAWOWY

WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Pogotowie Energetyczne  

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie wodno-kanali.

994

Pogotowie Dźwigowe

19471

Straż Miejska

986

Centrum Zgłoszeń LPEC

327 788 988

 

 
503202
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
95
1039
6853
10249
503202

KRS: 0000168999 Sąd Rejonowy w Lublinie    
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 712-010-26-69
REGON: 000487025
Konta
PKO BP III O/Lublin ul. Koncertowa 4D: 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680
PKO BP VII O/Lublin ul. Chodźki 14 Auchan: 77 1020 3150 0000 3202 0004 6714    
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:30 do 17:00